Η χρήση του Διαδικτύου στις μέρες μας επηρεάζει κάθε έκφανση της καθημερινής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου από τον άνθρωπο ως μέσο πληροφόρησης, κοινωνικοποίησης αλλά και ως μέσο αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων, έχει αναγκάσει την επιστήμη του μάρκετινγκ να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες της. Έτσι, σήμερα, το Marketing στοχεύει πλέον κυρίως το Διαδίκτυο και γενικότερα τα ψηφιακά μέσα ως μέσα προώθησης μηνυμάτων αλλά και ως πλατφόρμα υλοποίησης στρατηγικών για την εφαρμογή των βασικών θεωρητικών αρχών του.

Ο όρος «Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Digital Marketing» είναι ένας σχετικά νέος όρος που χρησιμοποιείται για περίπου δύο δεκαετίες. To Digital Marketing είναι το Marketing προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση ψηφιακών Τεχνολογιών, κυρίως εργαλείων στο Διαδίκτυο αλλά και σε κάθε άλλου ψηφιακού μέσου.

Το μάθημα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ εκτείνεται σε δύο εξάμηνα. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνονται όλες οι βασικές έννοιες και αρχές, τα βασικά εργαλεία, οι τεχνικές και οι διαδικασίες μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας ψηφιακής καμπάνιας Μάρκετινγκ. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία αλλά και πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο Πληροφορικής όπου εφαρμόζονται οι τεχνικές με τη χρήση online εργαλείων σε πραγματικές συνθήκες.

Το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Βασικές αρχές του Ψηφιακού Μάρκετινγκ: Ανάλυση βασικών όρων και αρχών. Τμηματοποίηση αγοράς στον Ψηφιακό κόσμο. Εφαρμογή βασικών αρχών Marketing στον Ψηφιακό κόσμο.
 • Search Engine Optimization (SEO): Εργαλεία δημιουργίας και συντήρησης δικτυακού τόπου. Τεχνικές βελτιστοποίησης για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.
 • Inbound Marketing: Παρουσίαση της θεωρίας του Inbound Marketing και των απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να συνυπάρχουν για την υλοποίηση του (Περιεχόμενο, Landing Pages κτλ).
 • Email Marketing: Τεχνικές και ορθές πρακτικές δημιουργίας λιστών επαφών (mailing lists). Μεθοδολογία αποστολής μαζικών μηνυμάτων (Σύνταξη, διάρθρωση, χρόνος αποστολής newsletter κτλ).
 • Mobile Marketing: Χρήση κινητών συσκευών για Marketing (SMS Marketing, Push Notifications, Mobile Apps, Mobile Ads). Εισαγωγή στην έννοια του Location Based Marketing και του Moment Marketing.
 • Affiliate Marketing: Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από συνεργασίες με άλλους Δικτυακούς τόπους.
 • Video Marketing: Προώθηση μέσα από κανάλια Video. Δημιουργία προωθητικών Video. Ανάλυση της έννοιας του virality. Διαφημίσεις YouTube.
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης με χρήση εργαλείων μέτρησης όπως το Google Analytics.

Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Search Engine Optimization (SEO): Βελτιστοποίηση Δικτυακού τόπου που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα WordPress. Χρήση online εργαλείων για βελτίωση της θέσης Δικτυακού τόπου στις μηχανές αναζήτησης.
 • Email Marketing: Χρήση online εργαλείων και κυρίως της πλατφόρμας Mailchimp για ολοκληρωμένο E-mail Marketing.
 • Analytics: Χρήση του εργαλείου Google Analytics για μέτρηση παραμέτρων επισκεψιμότητας. Ανάλυση παραμέτρων για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και καθορισμό αλλαγών σε έναν Δικτυακό τόπο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να αντιλαμβάνονται πως εφαρμόζονται οι βασικές αρχές του παραδοσιακού μάρκετινγκ στον Ψηφιακό κόσμο και πως έχει επηρεάσει η Τεχνολογία την επιστήμη του Marketing.
 • Να γνωρίζουν το παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο, τις δυνατότητες που ανοίγονται από την χρήση ψηφιακών μέσων και συσκευών και τα δεδομένα της αγοράς.
 • Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν βασικές καμπάνιες Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία Ψηφιακού Μάρκετινγκ που είναι διαθέσιμα σήμερα.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία για διάφορα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που θα απαιτηθεί να προωθήσουν.
 • Να μπορούν να μετρούν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούν μέσα από συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5