Προτείνετε μια σύντομη επισκόπηση εννοιολογική και ιστορική του πολιτισμού όπως κορυφώνονται στις μέρες μας με την παγκοσμιοποίηση ως ένα πολυσχιδές, νεοπαγές φαινόμενο. Σκοπός του μαθήματος μια πανοπτική γνώση στοιχείων της παγκόσμιας ιστορία του πολιτισμού με έμφαση την κατάληξη της, στο νέο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Επιλεκτικά τις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου πολιτισμού.
  • Θεμελιώδη αυτογνωσία σε σχέση με την παγκόσμια πορεία του ανθρωπίνου πνεύματος.
  • Πρότερες τάσεις παγκοσμιοποίησης.
  • Την παγκοσμιοποίηση ως μια νέα συνθήκη στο πλαίσιο του μεταμοντέρνου.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5