Η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) αποτελεί τον τομέα που μελετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με διαδραστικά συστήματα όπως είναι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα. Ο σκοπός του μαθήματος αφορά πως οι άνθρωποι επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και τις εφαρμογές που διαθέτουν ώστε να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με βάση το στόχο τους. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει τα χαρακτηριστικά των διεπαφών καθώς και των αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζουν αυτές οι εφαρμογές. Γίνεται αναφορά σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι οργανισμοί. Τέλος, ειδική αναφορά πραγματοποιείται και στην περίπτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών που προσφέρουν ώστε να επιτύχουν την μέγιστη διάδραση και την εμβύθιση στους επισκέπτες τους μέσα από την χρήση των κινητών συσκευών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Να σχεδιάζουν καινοτόμες εφαρμογές που αφορούν κινητά τηλέφωνα/συσκευές.
  • Να σχεδιάζουν εύχρηστες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα/συσκευές
  • Να αξιολογούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα/συσκευές.
  • Να δημιουργούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα/συσκευές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών που τις χρησιμοποιούν.
  • Να επανασχεδιάζουν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα/συσκευές.
  • Να κατανοούν διεπαφές που αφορούν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα/συσκευές.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5