Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του Διαδικτύου έχει αναγείρει σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου. Τα εν λόγω ζητήματα έχουν γίνει εντονότερα δεδομένης της εξίσου μεγάλης χρήσης των κινητών συσκευών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και της αναμενόμενης διείσδυσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), στα οποία η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων αναμένεται να λάβει ακόμη μεγαλύτερη έκταση. Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος παρουσιάζεται το γενικό θεωρητικό υπόβαθρο της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Επιπλέον αναλύεται το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη πρόσβαση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  • Τις βασικές αρχές της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
  • Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5