Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της δημιουργίας ηλεκτρονικών εκδόσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο θέμα των ηλεκτρονικών εκδόσεων και των διαφορετικών καναλιών διανομής του περιεχομένου με υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρονικών/ψηφιακών εκδόσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις που προβάλλουν ειδησεογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, ως προς την ευχρηστία τους ώστε οι αναγνώστες μέσω διαφορετικών συσκευών να μπορούν να διαβάσουν αυτό που επιθυμούν. Τέλος, παρουσιάζεται σε βάθος τα εργαλεία που επεκτείνουν τις δυνατότητες όσον αφορά την υποστήριξη ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Σχεδιασμός και συγγραφή ηλεκτρονικών εκδόσεων.
  • Επεξεργασία των ηλεκτρονικών εκδόσεων.
  • Ανάρτηση και προώθηση των ηλεκτρονικών εκδόσεων στο Διαδίκτυο.
  • Αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικές εκδόσεις.
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Να σχεδιάζουν ηλεκτρονικές εκδόσεις.
  • Να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές εκδόσεις.
  • Να δημιουργούν ηλεκτρονικές εκδόσεις.
  • Να προωθούν ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5