Τα ψηφιακά μέσα δεν έχουν επιφέρει μόνο θεμελιώδεις αλλαγές στην καθημερινότητα μας αλλά διαμορφώνουν τα ήθη και τις πρακτικές μας, όπως και τις διαδικασίες παραγωγής, κυκλοφορίας και κατανάλωσης των πολιτισμικών αγαθών. Είναι φανερό ότι ο κόσμος της ψυχαγωγίας έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές από την είσοδο και καθιέρωση των ψηφιακών μέσων. Η μουσική, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και το animation έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Νέες μορφές ψυχαγωγίας κάνουν την εμφάνισή τους με την καθιέρωση των κινητών συσκευών.

Το μάθημα παρουσιάζει τον τρόπο που τα ψηφιακά μέσα έχουν αλλάξει την ψυχαγωγία και το πώς η ψηφιακή κουλτούρα έχει μπει για καλά στην καθημερινότητα μας.

Στο μάθημα παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική βιομηχανία και τη βιομηχανία των παιχνιδιών. Ειδικά ως προς τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παρουσιάζονται οι τεράστιες αλλαγές που έχουν επέλθει με την ραγδαία ανάπτυξη των digital effects. Παράλληλα, γίνεται μια εισαγωγή στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου, του χορού, της γλυπτικής και της ζωγραφικής, καθώς και στον κόσμο των αμιγώς ψηφιακών τεχνών όπως τα live installations και live electronics, video art κλπ. μέσα από φοιτητικές εργασίες και μελέτες περίπτωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • Θα έχουν κατανοήσει τους όρους, κανόνες και πρακτικές των πολιτιστικών βιομηχανιών.
  • Θα έχουν συνειδητοποιήσει τον ρόλο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις τέχνες και την ψυχαγωγία.
  • Θα έχουν κατανοήσει την έννοια της διάδρασης και πώς αυτή αλλάζει την έννοια της ψυχαγωγίας.
  • Θα γνωρίζουν τα τρέχοντα τεχνολογικά επιτεύγματα στον χώρο των ψηφιακών τεχνών και της ψυχαγωγίας και θα είναι σε θέση να τα αξιολογήσουν και να τοποθετηθούν επί αυτών.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5