Η διείσδυση των νέων μέσων και του Διαδικτύου στο δημοσιογραφικό έργο έχει άμεση σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο που μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες δημοσιογράφους και απλούς πολίτες. Σκοπός του μαθήματος είναι οι τεχνικές και οι μέθοδοι, όπου οι δημοσιογράφοι αλλά και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ενημέρωση και τη δημοκρατία. Η χρήση μηνυμάτων, εικόνων, εικονοσυμβόλων, ήχων, κινούμενης εικόνας αλλά και απευθείας μετάδοσης πολυμεσικής πληροφορίας με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει διαμορφώσει την σημερινή κοινωνία. Στις μέρες μας τα κοινωνικά κινήματα έχουν άμεση σχέση με την ενημέρωση και την αμεσότητα των γεγονότων που μεταδίδονται εξ’ ολοκλήρου σχεδόν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ίδιοι οι ενημερωτικοί οργανισμοί επενδύουν και μεταδίδουν ενημερωτικές πληροφορίες μέσω των διαδικτυακών τόπων τους και προσπαθούν να έρθουν σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν με το κοινό τους μέσα από τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Δημιουργία ενημερωτικού περιεχομένου για διαφορετικού τύπου μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα, ήχος, βίντεο).
  • Σύνδεση ενημερωτικού διαδικτυακού τόπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Παραγωγή και ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο αλληλεπιδραστικών διαγραμμάτων.
  • Ενσωμάτωση της κοινωνίας των πολιτών στη δημοσιογραφία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της δημοσιογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Το να επικοινωνούν ορθά το περιεχόμενο που παράγουν ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Τους βέλτιστους τρόπους να χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ενημέρωση.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5