Το ψηφιακό τοπίο του μάρκετινγκ συνεχώς μεταβάλλεται όπως και οι συνήθειες των χρηστών στον ψηφιακό κόσμο. Νέα εργαλεία και εφαρμογές κάνουν την εμφάνισή τους συνεχώς και το οι δυνατότητες του Ψηφιακού Μάρκετινγκ συνεχώς αυξάνονται. Στο δεύτερο μάθημα Ψηφιακού Μάρκετινγκ παρουσιάζονται προχωρημένα θέματα αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο.

Στο μάθημα παρουσιάζονται θέματα branding και στρατηγικής για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας ψηφιακού Μάρκετινγκ. Δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην προώθηση μέσα από μηχανές αναζήτησης. Παρουσιάζεται όλο το θεωρητικό πλαίσιο της διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης καθώς και οι αλγόριθμοι που καθορίζουν τη θέση και την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης. Τέλος παρουσιάζονται θέματα αιχμής στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αλλά και Τεχνολογίες που θα αποτελέσουν το μέλλον του.

Το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Brand identity: Τι είναι brand στον ψηφιακό κόσμο. Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία brand.
 • Market research: Καθορισμός και ανάλυση αγοράς στόχου με χρήση ψηφιακών εργαλείων.
 • Στρατηγική και Στόχοι: Δημιουργία στρατηγικής ψηφιακού Marketing, καθορισμός στόχων, επιλογή KPI για μέτρηση αποτελεσματικότητας, επιλογή εργαλείων και πλατφόρμας για προώθηση.
 • Copywriting: Παρουσίαση τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων για δημιουργία κειμένων με στόχο τις πωλήσεις.
 • Display Advertising: Βασικές αρχές δημιουργίας ελκυστικών γραφικών ψηφιακών διαφημίσεων με βάση αποδεκτά διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.
 • Search Engine Marketing/Paid Search: Θεωρητικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση καμπάνιας προβολής σε μηχανές αναζήτησης. Παραδείγματα στην πλατφόρμα Google Ads. Διαχείριση προϋπολογισμού και χρήση αναφορών.
 • Social Media Marketing: Δυνατότητες προβολής και προώθησης που προσφέρουν τα πιο γνωστά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter κ.α.).
 • Chatbots: Παρουσίαση των δυνατοτήτων και απλών μεθόδων προγραμματισμού chatbots για εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις.
 • Programmatic Advertising: Παρουσίαση των δυνατοτήτων προγραμματισμού και αυτόματης προσαρμογής μιας διαφημιστικής καμπάνιας σε μηχανή αναζήτησης.
 • Artificial Intelligence Marketing: Χρήση δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η μηχανική μάθηση (machine learning) σε συνδυασμό με δεδομένα πωλήσεων και πελατών που έχουμε συλλέξει για τη βελτίωση και επιτάχυνση της αγοραστικής εμπειρίας ενός πελάτη (customer journey).

Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Display Advertising: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για δημιουργία ελκυστικών γραφικών ψηφιακών διαφημίσεων.
 • Search Engine Marketing Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση καμπάνιας για προβολή σε μηχανές αναζήτησης. Παραδείγματα στην πλατφόρμα Google Ads. Διαχείριση προϋπολογισμού και χρήση αναφορών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να μπορούν να σχεδιάζουν με λεπτομέρεια στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να γνωρίζουν ποιοι είναι σημαντικοί παράγοντες απόδοσης (KPI) που πρέπει να παρακολουθούν για να βελτιώνουν και να αξιολογούν την στρατηγική που έχουν σχεδιάσει.
 • Να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν μια καμπάνια προβολής στις μηχανές αναζήτησης.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός Chatbot.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5