Οι ιστορίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Οι συγκλονιστικές ιστορίες μας μεταφέρουν στον αφηγηματικό κόσμο αφήνοντας πίσω τη δική μας πραγματικότητα. Για να στοιχειοθετηθεί μια ιστορία, απαιτείται μια σειρά λογοτεχνικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανόμενου ενός κύριου χαρακτήρα που οδηγεί την ιστορία, μια πλοκή με μία ή περισσότερες δραματικές στροφές και επιτηδευμένη σκέψη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδαχή της έννοιας της ιστορίας και του τι κάνει μια ιστορία συναρπαστική. Επιχειρείται η αλληλεπίδραση με όλες οι διαφορετικές αφηγηματικές τεχνικές και μορφές ιστοριών μη φαντασίας (non-fiction) σε διάφορους τομείς όπως το ντοκυμαντέρ, η πολιτιστική αναπαράσταση, η μουσειακή περιήγηση κ.ο.κ.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

ENOTHTA A’ – ΑΝΑΛΥΣΗ

Η Ενότητα Α’ είναι μια γενική εισαγωγή στο πεδίο: Ποιά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για ιστορίες όπως οι αφηγήσεις και πώς αντιλαμβάνονται οι αναγνώστες αυτό το είδος; Αναλύονται στοιχεία από τη λογοτεχνική θεωρία (ηρωισμός, δράμα,) καθώς και στοιχεία από το πεδίο της αφήγησης (μεταφορά, ενσυναίσθηση, ταυτοποίηση). Κάθε φοιτητής επιλέγει μια σειρά από επαγγελματικές αφηγήσεις με και χωρίς διαδραστικά στοιχεία και αναλύει τα χαρακτηριστικά που μοιάζουν με ιστορίες, αξιολογεί την ποιότητα κάθε ιστορίας και καθορίζει τη λειτουργικότητα των διαδραστικών στοιχείων.

ENOTHTA Β’ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εδώ εξετάζονται οι αρχές σχεδιασμού των αφηγήσεων και πώς ενσωματώνονται αυτές οι αρχές στο σχεδιασμό του φοιτητή για μια επαγγελματική ιστορία με διαδραστικά στοιχεία.

ENOTHTA Γ’ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στην ενότητα αυτή ουσιαστικά γίνεται η συγγραφή της ιστορίας. Οι φοιτητές το κάνουν στη μορφή αναρτήσεων ιστολογίου σχετικά με ένα δοθέν θέμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν τις καθολικές αρχές της αφήγησης στο σχεδιασμό νέων μέσων, εξετάζοντας διαδραστικά στοιχεία στις ιστορίες, τα οποία εμπλέκουν ενεργά τον αναγνώστη.
  • Ππειραματίζονται με τη διαδραστική αφήγηση στα μουσεία, στο branding και στα σοβαρά παιχνίδια.
  • Διαπραγματεύονται το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδραστικότητα στην αφήγηση με ουσιαστικό τρόπο.
  • Υλοποιούν με άνεση ψηφιακές ιστορίες.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10