Η πειθώ, απαραίτητη δεξιότητα και ικανότητα στο σύγχρονο επιχειρείν. Εξετάζεται από την αρχαιότερη μορφή της, τη Ρητορική, ως τις σύγχρονες εφαρμογές της με έμφαση αυτές του επιχειρείν. Ο κορμός του μαθήματος αποτελείται από τη μελέτη του πειραματικού όλου της κοινωνικής ψυχολογίας, δηλαδή της Κοινωνικής Επιρροής. Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη δυνατή γνώση των γνωσιακών αποτελεσμάτων των πειραμάτων που αποτελούν την κοινωνική επιρροή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Την πολυετή ιστορία του πειραματικού πλαισίου της κοινωνικής ψυχολογίας.
  • Ένα ευρύτατο και συνεκτικό σύνολο τρόπων πειθούς και γνώσης που έχει κατακτηθεί σχετικά.
  • Τη σημασία της πλειονοτικής επιρροής και την έννοια της συμμόρφωσης.
  • Την ιδιαιτερότητα της μειονοτικής επιρροής και την έννοια της σύγκρουσης.
  • Τα σύγχρονα μοντέλα κοινωνικής επιρροής.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10