Οι σπουδές πολιτισμού είναι συνυφασμένες με αυτές τις επικοινωνίας καθώς σε πολλούς από τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς συνεξετάζονται. Στο εν λόγω μάθημα διδάσκεται συνοπτικά η ιστορία της εικόνας στην ανθρώπινη πολιτισμική συνύπαρξη από την εποχή των σπηλαίων μέχρι την ψηφιακή εποχή με έμφαση σε αυτήν και γίνεται μια εισαγωγή στην σημειολογία. Σκοπός του μαθήματος, η μελέτη, με απομυθοποιητικό τρόπο, της εικόνας ως νευραλγικού στοιχείου του σύγχρονου πολιτισμού.

Στο μάθημα προσεγγίζεται, πρώτον, η εμπειρική έρευνα του οπτικού πολιτισμού (Visual Culture) με παραδείγματα από την υφιστάμενη βιβλιογραφία, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας των οπτικών σπουδών και η υπολογιστική ανάλυση οπτικών δεδομένων και επίσης, η ανάλυση του οπτικού πολιτισμού με τη χρήση της σημειολογίας (σημειωτικής).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τις βασικές αρχές της σημειολογίας (σημειωτικής).
  • Τη σημειολογική δύναμη των εικονικών σημείων, στατικών ή εν κινήσει.
  • Με συνοπτικό τρόπο τη διαπολιτισμική κοινότητα και τη διαφοροποίηση από πολιτισμό σε πολιτισμό διαχρονικά και μέσα στο χώρο.
  • Την αιτιολόγηση της άρρηκτης σχέσης πολιτισμού και εικόνας.
  • Βασικά στοιχεία της ιστορίας της φωτογραφίας και την επίδρασή της στην αντίληψή για την αναπαράσταση.
  • Να χειριζονται την οπτική επικοινωνίας στη βάση των υφιστάμενων θεωριών.
  • Το πολιτισμικό πλαίσιο και τα καλλιτεχνικά κινήματα του 19ου και του 20ου αιώνα.
  • Το ρόλο της φωτογραφικής εικόνας και της κινούμενης εικόνας (κινηματογράφος) στην εξέλιξη της οπτικής πρόσληψης από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10