Το μάθημα εκκινά από τίς έννοιες και τις θεωρίες της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και της «Κοινωνικής Πληροφορικής» για να επικεντρωθεί στο νεότευκτο πεδίο της «Κοινωνιολογίας του Διαδικτύου». Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει το φαινόμενο της επικοινωνίας «ως κοινωνική αλληλόδραση μέσω μηνυμάτων» (κειμενικού ή πολυμεσικού χαρακτήρα) από κοινωνιολογική σκοπιά δίνοντας έμφαση στη «διαμεσολαβημένη», στην «οιονεί διαμεσολαβημένη» και στην «μεσοποιημένη» επικοινωνία, όπως αυτές λαβαίνουν χώρα στο διαδίκτυο.

Στο μάθημα, θα παρουσιαστεί η ιδιαιτερότητα της διαμεσολαβημένης και μεσοποιημένης επικοινωνίας και οι κοινωνικές τους προεκτάσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τα πλουραλιστικά και κλασικά θεωρητικά υποδείγματα επικοινωνίας αναφορικά με το διαδίκτυο.
  • Τη διαδικασία μετάδοσης μηνυμάτων από τα Μέσα, όπου η ιδέα του McLuhan («το μέσο είναι το μήνυμα») ανοίγει ένα ευρύ πεδίο προβληματισμού.
  • Τις προσεγγίσεις εκείνες που εντάσσονται στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού που εξετάζει την «κατασκευή της πραγματικότητας» από τα ΜΜΕ.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10