Η χρήση των ψηφιακών μέσων στην διακυβέρνηση έχει δημιουργήσει πληθώρα νέων μοντέλων διακυβέρνησης τα οποία αποτελούν συστατικά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι πολίτες πλέον έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην διακυβέρνηση ενός τόπου, ενός έθνους, μιας ένωσης μέσα από εφαρμογές και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως δημόσιες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, ηλεκτρονικός διάλογος, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κ.α. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται μοντέλα και έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ο σχεδιασμός και διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών διακυβέρνησης, η ανοικτότητα των δεδομένων, η διαφάνεια και η λογοδοσία στη διοίκηση καθώς επίσης και η αξιολόγηση των εν λόγω μοντέλων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  • Τις βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Τα βασικά μοντέλα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10