Το μάθημα αυτό αποτελεί εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Επιχειρήσεων στο χώρο του ψηφιακού επιχειρείν και της νέας επιχειρηματικότητας. Κατά συνέπεια εστιάζεται στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Πλάνου που αφορά την κατασκευή, την οργάνωση και τη λειτουργία μιας ψηφιακής επιχείρησης.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της ψηφιακής πραγματικότητας. το μάθημα εξειδικεύει τις αρχές της διοίκησης στις τεχνολογίες πληροφορικής και των ψηφιακών επικοινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα εστιάζεται στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) και στις επιμέρους κατηγορίες τους καθώς και στα συστήματα διοίκησης επιχειρηματικών διαδικασιών όπως η μοντελοποίηση, ο ανασχεδιασμός, η ροή εργασιών (workflow) και η βελτιστοποίηση.

Επιπλέον το μάθημα εξειδικεύεται στα Συστήματα Διοίκησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), δηλαδή, στα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική, τις λειτουργικές διαδικασίες και τα προβλήματα των ΣΔΕΠ στις ψηφιακές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στα συστήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δηλαδή σε θέματα όπως η στρατηγική οικονομική ανάλυση πληροφορίας, τα επιχειρηματικά μοντέλα στο Internet, τις κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου, το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και όλα αυτά μέσα από πληθώρα μελετών περιπτώσεων. Ξεκινώντας από τις παραδοσιακές τεχνικές στρατηγικής διοίκησης, διοίκησης λειτουργιών και ανθρώπινου δυναμικού το μάθημα επικεντρώνεται στην προσαρμογή τους στο πολύπλοκο τοπίο των Ψηφιακών Επιχειρήσεων.

Στο μάθημα δίνεται σημασία στις νεοφυείς επιχειρήσεις start up, τρόπους χρηματοδότησης τους καθώς και στην σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. Δίνονται παραδείγματα startup στην Ελλάδα με την ανάλυση case studies. Οι Φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν μια εικονική start up στα πλαίσια ομαδικής εργασίας.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας με την χρήση ψηφιακών μέσων.
  • Δημιουργία Ψηφιακών Επιχειρήσεων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10