Στo πλαίσιo του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς επίσης και τα είδη των προβλημάτων που επιλύονται με αυτή. Έμφαση δίνεται σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης οι οποίες χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων και στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και γενικότερα στα ψηφιακά μέσα για την διαχείριση / αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων τα οποία απαιτούν υψηλή υπολογιστή ισχύ και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με τον κλασικό προγραμματισμό.

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10