Το μάθημα αφορά στη χρήση των στοιχείων και των αρχών σχεδίασης σε συνάρτηση με τις τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις επικοινωνίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία και η χρήση τρισδιάστατων γραφικών με τη χρήση υπολογιστή. Οι θεματικές περιλαμβάνουν βασική ορολογία και σχεδιαστικούς κανόνες, καθώς και την εισαγωγή στη τρισδιάστατη γραφιστική ψηφιακή επικοινωνία, που έχει ως στόχο να οδηγήσει στην ανακάλυψη και την κατανόηση της οπτικής αναπαράστασης. Εξετάζονται ζητήματα όπως η φόρμα και η σύνθεση, καθώς και η αξία τους στη διαδικασία σχεδίασης, η ισορροπία, ο ρυθμός και η αρμονία. Παράλληλα, με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο γίνεται εντρύφηση στα ζητήματα της χρήσης των τρισδιάστατων πολυμεσικών εφαρμογών. Στη συνέχεια εστιάζει στην προσαρμογή των τρισδιάστατων γραφικών σε εφαρμογές για το διαδίκτυο.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Να ολοκληρώσουν μια τρισδιάστατη οπτικοποίηση εννοιών, με εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων, εννοιολόγησης και σκιαγράφησης ιδεών και παρουσίασής τους.
  • Να δημιουργούν τρισδιάστατες (3D) γραφικές αναπαραστάσεις για τη χρήση τους σε ψηφιακά μέσα.
  • Υλοποιούν τελικά προϊόντα τρισδιάστατων γραφικών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Tι είναι τα τρισδιάστατα γραφικά και οι μεθόδους χρήσης τους.
  • Tις τεχνικές και τα εργαλεία ανάπτυξης των τρισδιάστατων μοντέλων
  • Tα προβλήματα και τις διαφορές στη σχεδίαση και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων για ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές.
  • Να σχεδιάζουν και να οπτικοποιούν σκηνές τρισδιάστατων γραφικών.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
801Y Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 8 Υ 4 5
Επιλογή 2 από τα 4
802EY Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 8 ΕΥ 3 5
803EY Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 8 ΕΥ 3 5
804EY Περιβαλλοντική Επικοινωνία 8 ΕΥ 3 5
805EY Τεχνητή Νοημοσύνη 8 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
806EY Δημοσιογραφία Δεδομένων 8 ΕΥ 2 2 5
807EY Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 8 ΕΥ 2 2 5
808EY Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση 8 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 8 Υ 10
798Ε Πρακτική Άσκηση 8 Ε 10