Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2022-2023

Last Updated on 04/11/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023 είναι από 3 έως και 18 Νοεμβρίου 2022.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση συμμετοχής (βρείτε την εδώ)
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου (Τυχόν πτυχία του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία

  • Αυτοπροσώπως (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11.30- 13.00)
  • Ταχυδρομικώς (διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τέρμα Λεωφόρου Α. Τρίτση, Αργοστόλι, ΤΚ 28100, Κεφαλονιά)
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο secdmc@ionio.gr

Tο πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.