Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2021-2022

Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2021-2022

Last Updated on 24/11/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022 είναι από 23 έως 30 Νοεμβρίου 2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (βρείτε την εδώ)
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου (Τυχόν πτυχία του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία:

  • Αυτοπροσώπως (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11.30- 13.00)
  • Ταχυδρομικώς (διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τέρμα Λεωφόρου Α. Τρίτση, Αργοστόλι, ΤΚ 28100, Κεφαλονιά)
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο secdmc@ionio.gr

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Εισαγωγικά στοιχεία επικοινωνίας, 6/12/2021, ώρα 17:00-19:00
  • Διαφήμιση, 7/12/2021, 17:00-19:00
  • Διαδικτυακή επικοινωνία και ηλεκτρονικό εμπόριο, 8/12/2021, 17:00-19:00

 

Λόγω της πανδημίας η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Αργοστόλι γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργείου και του Ιδρύματος. Ειδικότερα για την είσοδο απαιτείται η προσκόμιση στις πύλες ελέγχου είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης, είτε αρνητικού rapid test των τελευταίων 48 ωρών καθώς και σχετικό έγγραφο ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας καλείστε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr/) ως επισκέπτες.