Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριών καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Δείτε τον κανονισμό για τους ακαδημαϊκούς συμβούλους εδώ.

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τους ακαδημαϊκούς συμβούλους εδώ.

 

Στον ιστότοπο του Τμήματος λειτουργεί φόρμα επικοινωνίας στην οποία οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν ανώνυμα να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα εν λόγω μηνύματα λαμβάνονται από τον Πρόεδρο και Αν. Πρόεδρο του Τμήματος.

Ανώνυμη Φόρμα Επικοινωνίας

Δώστε αν το θέλετε ένα ψευδώνυμο στην επικοινωνία σας
Το μήνυμα σας θα το δει ο Πρόεδρος και ο Αν. Πρόεδρος του Τμήματος.