Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριών καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίστηκαν οι εξής Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι:

  • Σύμβουλος για τους φοιτητές/τριες 1ου και 2ου έτους: κα. Αγγελική Σγώρα (email: asgora@ionio.gr)
  • Σύμβουλος για τους φοιτητές/τριες 3ου ή μεγαλύτερου έτους: κ. Γεώργιος Ηλιάδης (email: heliades@ionio.gr)Διατέλεσαν Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι κατά το παρελθόν: