Οι σπουδαστές υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση της εγγραφής του. Η ανανέωση γίνεται μία εβδομάδα τουλάχιστον (οι ακριβείς ημερομηνίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου .

Η  εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής http://gram-web.ionio.gr/unistudent.

Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή gram-web.