Αποτελέσματα Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 για το ΠΜΣ «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Αποτελέσματα Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 για το ΠΜΣ «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Last Updated on 02/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο σύνδεσμο:  Πίνακας Επιτυχόντων ΠΜΣ 2020-2021.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.

Επίσης, οι λίστες με τους επιλαχόντες καθώς και τους απορριφθέντες από τη διαδικασία φοιτητές είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πίνακας Επιλαχόντων ΠΜΣ 2020-2021

Πίνακας Απορριφθέντων ΠΜΣ 2020-2021

Επισημαίνεται ότι λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, οι πίνακες δεν περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των  φοιτητών, αλλά το αναγνωριστικό εγγραφής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ.