Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Last Updated on 14/02/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην ενότητα του ιστότοπου του Τμήματος “Σπουδές” έχει προστεθεί ενότητα με Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις προς διευκόλυνση των φοιτητών.

Οι Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://dmc.ionio.gr/el/faq/