Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΦΕΚ ίδρυσης (κανονισμός) Τεύχος B’ 126/19.01.2021

Διευθύντρια: Αγγελική Σγώρα

Μέλη-Συνεργάτες

Σπύρος Πολυκαλάς, Καθηγητής

Αποστολή και αντικείμενο
Το εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της Ψηφιακής Σύγκλισης και των ζητημάτων που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου
psifiakis-sigklisis
DSC_0170

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακός εκφοβισμός.

DSC_0150

Εκπόνηση μελετών σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ιδίως όσον αφορά ζητήματα ανταγωνισμού, ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων.

cruise_2013

Εκπόνηση μελετών σχετικά με τα οφέλη της Ψηφιακής Σύγκλισης στις τοπικές κοινωνίες νησιωτικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την ανάδειξη του πολιτισμού.

IMG_3003

Υλοποίηση δράσεων για την εξάλειψη του Ψηφιακού Χάσματος, όπως σεμινάρια σε σχολεία, δράσεις επιμόρφωσης φορέων, κοινωνικών ομάδων επιχειρηματιών κ.α. Έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.