Ολοκλήρωση κατάθεσης αιτήσεων για το μεταπτυχιακό

Ολοκλήρωση κατάθεσης αιτήσεων για το μεταπτυχιακό

Last Updated on 08/09/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο “Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ”. Οι αιτήσεις υπερκάλυψαν κατά πολύ τις προβλεπόμενες θέσεις γεγονός που υποδηλώνει την ελκυστικότητα του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται στον Κανονισμό του μεταπτυχιακού, προκειμένου να επιλεγούν οι πρώτοι 42 υποψήφιοι.