Συνέλευση στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σπυρίδων Πολυκαλάς, Καθηγητής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:
Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Νίκος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής

Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημήτριος Αμπελιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Ανδρέας Καναβός, Επίκουρος Καθηγητής

Βάλια Καϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ανάργυρος Κουμπαρέλης, Λέκτορας Εφαρμογών

Κωνσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Παρίση Ευαγγελία,τακτικό μέλος (αναπληρούμενο από τον κ.Πανά Γεράσιμο)

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Σοφία Νεοφύτου

 

Γραμματέας της Συνέλευσης είναι η Αθηνά Γιωβανίτσα, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α ́, του Ιονίου Πανεπιστημίου.