Συνέλευση στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σπυρίδων Πολυκαλάς, Καθηγητής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Νίκος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής

Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημήτριος Αμπελιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Ανδρέας Καναβός, Επίκουρος Καθηγητής

Ανάργυρος Κουμπαρέλης, Λέκτορας Εφαρμογών

Κωνσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Γεράσιμος Πανάς

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Σοφία Νεοφύτου

 

Γραμματέας της Συνέλευσης είναι η Αθηνά Γιωβανίτσα, υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α ́, του Ιονίου Πανεπιστημίου.