Συνέλευση στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σπυρίδων Πολυκαλάς, Καθηγητής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Νίκος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής

Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ανάργυρος Κουμπαρέλης, Λέκτορας Εφαρμογών

Κωνσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Γεράσιμος Πανάς

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Σοφία Νεοφύτου

 

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος,  χρέη γραμματέα ασκεί η υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού κα Αθηνά Γιωβανίτσα.