Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ και τον Τουρισμό

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Αποστολή και αντικείμενο
Το εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε ότι αφορά τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ και τον Τουρισμό.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου
desk-items
001

…….

002

….

003

….

004

….