Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΦΕΚ ίδρυσης (κανονισμός) Τεύχος B’ 126/19.01.2021

Διευθύντρια: Αγγελική Σγώρα

Μέλη-Συνεργάτες

Σπύρος Πολυκαλάς

Γεράσιμος Σταματελάτος

Αποστολή και αντικείμενο

Αποστολή του Εργαστηρίου αποτελεί η επιστημονική έρευνα, με έμφαση στην αριστεία, η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα των τεχνολογιών, η εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς  και η  προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου (under construction)
digitization-ga085ff791_1920
industry-g98d0ed953_1920

Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, της ψηφιακής σύγκλισης, των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, του Υπολογιστικού Νέφους, των Τεχνολογιών Διαδικτύου, της Ποιότητας Υπηρεσίας και Εμπειρίας, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης καθώς και των Υπολογιστικών Μονάδων Υψηλής Απόδοσης.

regulation-g79fb41a4d_1280

Εκπόνηση μελετών σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ιδίως όσον αφορά ζητήματα ανταγωνισμού, ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων.

particles-g31df02f2e_1920

Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών στρατηγικής ψηφιακής  και πράσινης μετάβασης επιχειρήσεων και Δημόσιων οργανισμών.

DSC_0150

Υλοποίηση δράσεων για την εξάλειψη του Ψηφιακού Χάσματος και της ενίσχυσης των Ψηφιακών Δεξιοτήτων, όπως σεμινάρια σε σχολεία, δράσεις επιμόρφωσης φορέων, κοινωνικών ομάδων επιχειρηματιών κ.α., καθώς και στην πραγματοποίηση, ανάπτυξη και υποστήριξη, σε ευεργετική και αμοιβαία βάση ερευνητικών δραστηριοτήτων, καινοτόμων και επιχειρηματικών ευκαιριών προς όφελος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.