Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι δηλώσεις των μαθημάτων για τους  φοιτητές του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών (έτος εισαγωγής 2019-2020) θα γίνουν από την Γραμματεία του Τμήματος και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους φοιτητές.

Για τους φοιτητές του τεχνολογικού προγράμματος σπουδών οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) έως 6/2/2020.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά:
  • δηλώνουν πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο και εγγράφονται.
  • στη συνέχεια δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και
  • τέλος δηλώνουν μαθήματα επομένων εξαμήνων.
 • Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.
 • Ο φοιτητής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει πτυχιακή ή πρακτική εργασία σε προηγούμενο εξάμηνο και δεν την έχουν ολοκληρώσει θα πρέπει να την δηλώσουν εκ νέου.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 10/02/2020 και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξή τους στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των εργατηριακών μαθημάτων στο e-class.