Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Last Updated on 07/02/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, καθώς και για το πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο dias.ionio.gr.

Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο dias.ionio.gr απαιτείται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Οι φοιτητές του νέου κύκλου σπουδών ΠΕ (έτος εισαγωγής 2019 και μετέπειτα) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που τους δόθηκαν από την γραμματεία κατά την εγγραφή τους. Οι φοιτητές του παλιού κύκλου σπουδών (ΤΕ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία εισόδου του ιδρυματικού τους λογαριασμού που έχουν και για το webmail.ionio.gr.

Δηλώσεις μαθημάτων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως και την Πέμπτη 10/2/2022.

Κανόνες δηλώσεων φοιτητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (έτος εισαγωγής 2019 και μετέπειτα)

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 • δηλώνονται πρώτα είτε τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές και στη συνέχεια τα οφειλόμενα είτε το αντίστροφο.
 • στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων.
 • Ο ελάχιστον αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ένας φοιτητής είναι έξι (6).
 • Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ένας φοιτητής είναι εννέα (9).
 • Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.
 • Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου.

Κανόνες δηλώσεων φοιτητών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 • δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές
 • στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και
 • τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων
 • Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.
 • Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.