Διορθώσεις στις Δηλώσεις Μαθημάτων ΠΕ

Διορθώσεις στις Δηλώσεις Μαθημάτων ΠΕ

Last Updated on 19/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του 3ου τυπικού εξαμήνου του πανεπιστημιακού προγράμματος (δεν αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές) δεδομένου ότι οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τους φοιτητές δεν ακολουθούσαν τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων οι οποίοι περιέχονται στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του 3ου τυπικού εξαμήνου να ενημερωθούν για τις αλλαγές που έγιναν στις δηλώσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: http://gram-web.ionio.gr/unistudent/.

Το ίδιο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί για τους φοιτητές της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τους οποίους θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Μόλις πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.