Διορθώσεις στις Δηλώσεις Μαθημάτων ΤΕ

Διορθώσεις στις Δηλώσεις Μαθημάτων ΤΕ

Last Updated on 26/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις στις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του τεχνολογικού προγράμματος δεδομένου ότι οι δηλώσεις που είχαν γίνει δεν ακολουθούσαν τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων οι οποίοι περιέχονται στο Τεχνολογικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Καλούνται οι φοιτητές τεχνολογικής εκπαίδευσης με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να ενημερωθούν για τις αλλαγές που έγιναν στις δηλώσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://omiros.teiion.gr/unistudent.

 

ΑΜ

14/010

14/024

14/092

15/013

15/038

16/003

16/004

16/009

16/037

16/064

17/027

17/090

17/104

17/163

17/202

17/244

17/247

18/059

18/095

18/097

18/109

18/111

18/112

18/117

18/123

18/148

18/161

18/176

18/196