Συμμετοχή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας σε δράση του Παντείου Πανεπιστημίου

Συμμετοχή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας σε δράση του Παντείου Πανεπιστημίου

Last Updated on 21/10/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Ερευνητική Μονάδα ΕΤΜΙΕΤ (www.etmiet.com) (Ερευνητική Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου) του Παντείου Πανεπιστημίου και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, οργανώνει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από φοιτητές και διδάσκοντες προκειμένου να συμμετάσχει στο διαδικτυακό ερευνητικό σεμινάριο της European Society for Periodical Research. Η συνεργασία των δύο φορέων αναμένεται να ισχυροποιηθεί περαιτέρω με την σχεδιαζόμενη ανάληψη πρωτοβουλιών στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικότερος πληροφορίες για το σεμινάριο:

 

ESPRit online seminars November-December 2021

 

November 5, 3PM CET: Keynote lecture by Evanghelia Stead (Institut Universitaire de France / Université de Versailles), Exploring Periodicals through Images and Networks

Supported by individual investigation and collaborative work, the presentation offers a comparative and interdisciplinary approach to periodicals. It broaches the beneficial effects of collective exchange, and flags up some of the counter-productive effects and burdens. It embraces not so much strict methodologies as tactics and ploys to variously approach such a varied and complex field. The talk first discusses visual studies and interdisciplinarity. There follows an overview of group work on periodical networks, stressing the importance of relational dynamics. It further shows the preconceptions and limitations behind such expressions as “little magazine” and the recurrent split separating big mags from small reviews. Its conclusion reasons why periodicals are so fascinating and invites further discussion.

click here to register for this meeting

 

November 19, 3PM CET: research presentations

1) Susann Liebich (Heidelberg University), A New Zealand ‘quality magazine’: The Monocle, 1937-1939

2) Felix Larkin, Periodicals and Journalism in Twentieth-Century Ireland

click here for more information and registration

 

10 December, 3-4 PM CET: research presentations

1) Yelizaveta Raykhlina (New York University), From Paris to the Russian Provinces: Russian-language Fashion Magazines of the late 1830s and 1840s as Domains of Cultural Adaptation and Women’s Entrepreneurship.

2) Effrosyni Zacharatou (Athens School of Fine Arts), From Europe to Greece: The illustrated magazine as a distinct form

click here for more information and registration