Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 και Ομάδες Εργαστηρίων (ενημέρωση 3/3/21)

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 και Ομάδες Εργαστηρίων (ενημέρωση 3/3/21)

Last Updated on 03/03/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από τη Δευτέρα 22/02/2021 ξεκινούν και τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι ομάδες των εργαστηριακών μαθημάτων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ομάδες εργαστηρίων

Ο διαχωρισμός σε ομάδες βασίσθηκε στον αριθμό μητρώου. Οι ομάδες ισχύουν για την πρώτη εβδομάδα των εργαστηρίων. Από την επόμενη εβδομάδα η σύνθεση των ομάδων θα καθορίζεται από τον καθηγητή του εργαστηρίου. Φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου δεν περιέχεται στους σχετικούς πίνακες και δικαιούνται να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα εργαστήρια μπορούν, μόνο για την πρώτη εβδομάδα, να πάνε σε όποια ομάδα επιθυμούν.

Με βάση τον αριθμό των ομάδων σε κάθε μάθημα, έχει τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρόγραμμα μαθημάτων