Εργαστήριο Μελέτης Αποδήμου Επτανησιακού Ελληνισμού

ΦΕΚ 12/06/2015 Αρ. Φύλλου 1126

Αποστολή και αντικείμενο
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας, η εκπαίδευση, η παροχή υποστήριξης και η διασύνδεση των Ελλήνων αποδήμων ανά την υφήλιο.

Υποδομές
Το εργαστήριο έχει δομηθεί χωροταξικά σε ένα ενιαίο χώρο που διαθέτει βιντεοπροβολέα και 14 υπολογιστές και οθόνες.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου
dmc-apodimoi
dmc_studies

Ανάληψη διεθνών ερευνητικών έργων που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό και την ευρύτερη δικτύ−ωση των αποδήμων, το ελληνικό περιβάλλον και τα προϊόντα του

education-phone

Προώθηση του τουρισμού στο εξωτερικό. Διάχυση πληροφορίας στους απόδημους Έλληνες.

003

Ανάληψη διεθνών ερευνητικών έργων που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό και την ευρύτερη δικτύ−ωση των αποδήμων, το ελληνικό περιβάλλον και τα προϊόντα του

icon-001

Η ανάπτυξη και η ψηφιακή σύνδεση των απόδημων. Καταγραφή της ομογένειας