Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Last Updated on 31/08/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και εύχεται καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

 

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας (προθεσμίες, δικαιολογητικά) αναμένεται να περιέχονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου (https://www.minedu.gov.gr/).

 

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος (https://dmc.ionio.gr/) τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του Ιδρύματος (ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.λπ.).

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να αιτηθούν κάρτα σίτισης προκειμένου να λαμβάνουν δωρεάν γεύματα στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου. Οι σχετικές λεπτομέρειες για τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος.

 

Στέγαση δεν παρέχεται προς το παρόν στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά. Κατά συνέπεια, οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα τις ανάλογες διευθετήσεις για την εξεύρεση στέγης.

 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022 θα ξεκινήσουν στις 04/10/2021. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αναφορικά με την λειτουργία του Τμήματος παραπέμπουμε στην σχετική ανακοίνωση από την Σύγκλητο του Ιδρύματος (https://ionio.gr/gr/news/22150/).

 

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τον ιστότοπο του Τμήματος προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τα θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους.