Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Ενημέρωση 30/07/2021)

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Ενημέρωση 30/07/2021)

Last Updated on 31/07/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των εξής Εργαστηρίων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με τριετή θητεία από 01/09/2021:

  • Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital)
  • Εργαστήριο Τεχνολογιών Επιρροής και Αλληλεπίδρασης (ΙnterLab)
  • Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB)

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Έγγραφο Προκήρυξης Εκλογών (διαθέσιμο εδώ).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ανακηρύσσει υποψήφιους για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, τους εξής:

  • Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital): Αγγελική Σγώρα, Επικ. Καθηγήτρια
  • Εργαστήριο Τεχνολογιών Επιρροής και Αλληλεπίδρασης (ΙnterLab): Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπλ. Καθηγητής
  • Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB): Νίκος Αντωνόπουλος, Επικ. Καθηγητής

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Έγγραφο Ανακήρυξης Υποψηφίων (διαθέσιμο εδώ).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ανακηρύσσει Διευθυντές των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, τους εξής:

  • Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital): Αγγελική Σγώρα, Επικ. Καθηγήτρια
  • Εργαστήριο Τεχνολογιών Επιρροής και Αλληλεπίδρασης (ΙnterLab): Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπλ. Καθηγητής
  • Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB): Νίκος Αντωνόπουλος, Επικ. Καθηγητής

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Πρακτικό Εκλογής Διευθυντών (διαθέσιμο εδώ).