Προκήρυξη εκλογών για την αναδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη εκλογών για την αναδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Last Updated on 07/11/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μπορείτε να βρείτε την Προκήρυξη εδώ.