Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής (ΣΕΠΠ)  (Ενημέρωση 20/12/2021)

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής (ΣΕΠΠ) (Ενημέρωση 20/12/2021)

Last Updated on 20/12/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία και Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής ως εξής: