Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου (ΕΣΠΑ)

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου (ΕΣΠΑ)

Last Updated on 26/05/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ
  • Βεβαίωση ΑΦΜ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση AMA IKA
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)

Ανάλογα με την προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης:

  1. Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στις 15/06/2020 τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 08/06/2020
  2. Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης την 01/07/2020 τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 22/06/2020

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.