Ενημέρωση φοιτητών

Ενημέρωση φοιτητών

Last Updated on 09/02/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στα πλαίσια ενημέρωσης των προπτυχιακών φοιτητών για θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εξ αποστάσεως ενημερώσεις (για την συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις απαιτείται
εγγραφή):

  1. Ενημέρωση φοιτητών 1ου & 2ου έτους: Πέμπτη 11-2-2021 στις 11:00, εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ionio-gr.zoom.us/meeting/register/tJMofuGqqzojHdH5H-roqIDD920HwuF5Ftic
  2. Ενημέρωση φοιτητών 3ου ή μεγαλύτερου έτους: Πέμπτη 11-2-2021 στις 12:00, εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ionio-gr.zoom.us/meeting/register/tJAtceCgpj8qHND3xb1SZhCLJhPCKY9FOlrj

Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της σύγχρονης πλατφρόρμας Zoom (οδηγίες για την εν λόγω πλατφόρμα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του τμήματος). Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας ενημέρωσης, παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν και να συμμετάσχουν μόνο στην εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψη που αφορά το τυπικό εξάμηνο σπουδών στο οποίο βρίσκονται.