Διαβάστε το ΦΕΚ (Αρ. Φυλ. 2636/ 30/06/2020) της ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing). Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο ειδικεύσεων: 1η ειδίκευση: Ψηφιακό Μάρκετινγκ / Digital Marketing και 2η ειδίκευση: Διαδικτυακή Επικοινωνία και Δημιουργία Περιεχομένου / Online Communication and Content Creation. Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.