Ορκωμοσία Φοιτητών (ενημέρωση 2-9-2019)

Ορκωμοσία Φοιτητών (ενημέρωση 2-9-2019)

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Την Παρασκευή 6  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μμ θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας. Δικαίωμα στην ορκωμοσία έχουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι μέχρι και τις 5/7/2019 έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πρακτική, πτυχιακή).

 

Όλοι οι προς ορκωμοσία απόφοιτοι οφείλουν έως και την Δευτέρα 15/7/2019 να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση secdmc@ionio.gr για την παρουσία τους στην τελετή ορκωμοσίας (στο email θα πρέπει να αναφέρουν: ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και τηλέφωνο επικοινωνίας).

 

Όσοι φοιτητές δεν ενημερώσουν έγκαιρα για την παρουσία τους δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας.

Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας θα αποσταλούν στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία.