Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ιδρύματος για τους πρωτοετείς φοιτητές (ενημέρωση 15/10/2021)

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ιδρύματος για τους πρωτοετείς φοιτητές (ενημέρωση 15/10/2021)

Last Updated on 15/10/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας έχει ολοκληρωθεί. Κάθε πρωτοετής φοιτητής έχει λάβει στο email που δηλωσε στο Υπουργείο κατα την αίτηση εγγραφής του στο Τμήμα ένα μήνυμα στο οποίο υπάρχει επισυναπτόμενο ένα αρχείο που περιέχει:

  • τον Αριθμό Μητρώου του
  • το Όνομα Χρήστη του
  • τον Κωδικό Πρόσβασης του
  • μια λίστα με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος

Επισημαίνουμε τις σημαντικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες είναι:

  • webmail.ionio.gr: σελίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (και η σελίδα απο την οποία μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας).
  • dias.ionio.gr: σελίδα για δηλώσεις μαθημάτων, ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικών και ενημέρωσης για βαθμολογίες μαθημάτων.
  • opencourses.ionio.gr: σελίδα για υλικό και ανακοινώσεις μαθημάτων.

Σχετικά με την πλατφόρμα opencourses, δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες προς τους πρωτοετείς φοιτητές:

  • Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε επιλέγετε από το μενού αριστερά, ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ (Πιστοποίηση μέσω LDAP) και στη συνέχεια δίνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.
  • Θα πρέπει να εγγραφείτε σε όλα τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου.
  • Για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις της Γραμματείας θα πρέπει να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μάθημα “Γραμματεία”.

Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την είσοδο σας στις παραπάνω υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο. Θωμάτο μέσω email στη διεύθυνση ethomat@ionio.gr

Νέο: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό ηλεκτρονικών υπηρεσίων για πρωτοετείς από εδώ!