Κατεβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (18/06/2021) από εδώ.