Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Last Updated on 24/05/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2021-2022 είναι η εξής:

 • Μάθημα: Διαφήμιση
  • Βιβλία:
   1. «Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα», Γιώργος Ζώτος και άλλοι, 2018, εκδ. University Studio Press. Ύλη
    • Κεφάλαιο 3: σσ. 73-97
    • Κεφάλαιο 10: σσ. 207-254
    • Κεφάλαιο 14: σσ. 376-394
    • Κεφάλαιο 15: σσ. 424-440
   2. «Η Διαφήμιση ως Επικοινωνία», Gillian Dyer, 2009, εκδ. Πατάκη. Ύλη:
    • Σημειωτική & Ιδεολογία: σσ. 133-157
    • Η γλώσσα της διαφήμισης: σσ. 158-178
    • Η ρητορική της διαφήμισης: σσ. 179-204
 • Μάθημα: Διαδικτυακή Επικοινωνία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Βιβλίο: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία)», 2014, έκδοση: 10η isbn:978-960-491-085-4. Ύλη:
   • 107-181,
   • 245-322,
   • 376-403,
   • 691-743
 • Μάθημα: Εισαγωγικά στοιχεία επικοινωνίας
  • Βιβλίο: «Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα», Ντένις ΜακΚουέιλ, Καστανιώτης 2003, 960-03-3301-7. Ύλη
   • Από την αρχή του ως άνω βιβλίου έως σελίδα 172

Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης & δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.