Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κατεβάστε τον Κανονισμό από εδώ.
Κατεβάστε το έντυπο αίτησης ανάληψης διπλωματικής εργασίας από εδώ.
Κατεβάστε το επίσημο πρότυπο συγγραφής διπλωματικών εργασιών από εδώ.

 

Όταν γίνει δεκτός/κτη στο μεταπτυχιακό ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης εγγραφής. Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής.

 

Εφόσον το επιθυμεί και δικαιούται ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει και το έντυπο αίτησης απαλλαγής τελών φοίτησης. Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης Απαλλαγής.

Σχετική νομοθεσία: Οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4485/2017 (άρθρο 35) και των ακόλουθων σχετικών Αποφάσεων του Υπουργείου υπ. αριθμ.: 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018), και αριθμ. 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/3.7.2020)