Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κατεβάστε τον Κανονισμό από εδώ.

 

Όταν γίνει δεκτός/κτη στο μεταπτυχιακό ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης εγγραφής. Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής.

 

Εφόσον το επιθυμεί και δικαιούται ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει και το έντυπο αίτησης απαλλαγής τελών φοίτησης. Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης Απαλλαγής.

Σχετική νομοθεσία: Οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4485/2017 (άρθρο 35) και των ακόλουθων σχετικών Αποφάσεων του Υπουργείου υπ. αριθμ.: 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018), και αριθμ. 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/Β/3.7.2020)