Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές

Last Updated on 02/07/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ”, που διοργανώνεται από το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετατίθεται για τις 29 Αυγούστου 2021. Η μετάθεση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο τρέχον εαρινό εξάμηνο. Το χρονοδιάγραμμα επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
• Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών: έως 29 Αυγούστου 2021
• Ανακοίνωση επιτυχόντων / επιλαχόντων φοιτητών: έως μέσα Σεπτεμβρίου 2021
• Εγγραφή επιτυχόντων: έως τέλη Σεπτεμβρίου 2021
• Έναρξη μαθημάτων: τέλη Οκτωβρίου 2021
Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο του προγράμματος https://dmc.ionio.gr/el/master/, καθώς επίσης και από τη Γραμματεία του προγράμματος (τηλ. 26710 27311 email: dmcmaster@ionio.gr).