Έναρξη μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης

Έναρξη μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από τη Δευτέρα 23-3-2020 θα ξεκινήσει πιλοτικά η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων με χρήση λογισμικών τηλεκπαίδευσης. H πλατφόρμα που προτείνεται από το Τμήμα είναι η Zoom για την οποία οι οδηγίες επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση (Οδηγίες Zoom). Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να ανοίξουν λογαριασμό στην προτεινόμενη πλατφόρμα. Η χρήση και άλλων λογισμικών δεν αποκλείεται, ενώ αρμόδιος για την επιλογή του λογισμικού τηλεκπαίδευσης είναι ο καθηγητής του εκάστοτε μαθήματος. Η ενημέρωση των φοιτητών για τα διαδικτυακά μαθήματα θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του eclass και για το λόγο αυτό όσοι φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί στα σχετικά μαθήματα καθώς και στο μάθημα “Γραμματεία” παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα.  Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει προσαρμοσθεί στις συνθήκες της τηλεκπαίδευσης και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (πρόγραμμα). Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 30-3-2020, ενώ οι εργαστηριακές ομάδες σε κάθε μάθημα έχουν συγχωνευθεί σε μία. Η βιντεοσκόπηση των διαδικτυακών μαθημάτων δεν επιτρέπεται.