Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υποβάλλονται κατά το διάστημα 5 – 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.minedu.gov.gr), στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 149130/Ζ1/2-11-2020

Σχετικά έγγραφα:

  • εγκύκλιος αριθ. 149130/Ζ1/2-11-2020 (εδώ)
  • ΦΕΚ ειδικές κατηγορίες (εδώ)
  • ΦΕΚ μοριοδοτούμενα κριτήρια-αδέλφια (εδώ)