Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου  – Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου – Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Last Updated on 22/02/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το πρόγραμμα εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως ακολούθως:

Δευτέρα 1-3-2021: 18:00-21:00, Εκπαίδευση και Νέα Μέσα Επικοινωνίας
Τετάρτη 3-3-2021: 18:00-21:00, Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Παρασκευή 5-3-2021: 18:00-21:00, Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις θα δοθούν από τους καθηγητές των μαθημάτων στο eclass. Τα υπόλοιπα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα εξεταστούν μέσω απαλλακτικών εργασιών.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσουν στις 15-3-2021. Το ημερολογιακό πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (Εαρινό Εξάμηνο). Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.